hdjav.club

Vejledning

Vejledning

Vejledningen på Ladelund Efterskole varetages af vejleder Marie Bech og Gitte Martensen Larsen.

I menuen herunder er vejledningen på Ladelund Efterskole beskrevet.

Kort info om optagelseskravene til ungdomsuddannelserne:

For at have ‘retskrav’ på at komme ind på STX, HHX, HTX/HF er der en del krav man skal opfylde.
De vigtigste er at man skal have 9. års skolegang og afslutte med afgangsprøver i 9. klasse.
Derudover skal man have mindst 5 i snit fra prøverne (4 til HF).
Har man det, så gælder dette retskrav i to år efter endt 9. kl. (der kan være undtagelser og specielle regler alt efter hvilken uddannelse) og derudover skal man være uddannelsesklar.

For at komme på EUD/EUX er kravet mindst 02 i både dansk og matematik og derudover skal man være uddannelsesklar.

Se meget mere om dette HER på UG.DK

Vejledning

Hvem gør hvad?

Eleven, forældrene og skolen er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. Forældrene har en vigtig opgave ved uddannelsesvalget, og eleverne ønsker, at forældrene medvirker – gerne helt fra starten, da man så undgår pludselige uoverensstemmelser lige før deadline.

Ladelund Efterskoles vejledningsformål:

  •  At ruste eleven til at tage et velovervejet og bevidst valg i forhold til elevens videre uddannelses- og karriereforløb
  • Sætter den enkelte elev i centrum og tager udgangspunkt i elevens kompetencer, færdigheder og tanker om fremtiden
  • Søger at udvide den enkelte elevs horisont i forhold til en samfundsmæssig bevidsthed og at give eleven information omkring de forskellige uddannelsesmuligheder
  • Er opmærksom på den uafklarede elev
  • Vejledning foregår gennem ligeværdige samtaler med kontaktlæreren, vejledere, via undervisningen samt forskellige vejledningsaktiviteter af oplysende karakter gennem hele skoleåret
  • Vejledningen sker i et samarbejde mellem eleven, efterskolen og hjemmet

I årsplanen kan du også læse om de forskellige krav til uddannelserne

Vi bruger i vejledningen og kontaktgruppearbejdet et digitalt redskab vi kalder ‘Le Book’ – et power point dokument hvor forskellige vejlednings og kompetence redskaber er sat i. Eleverne arbejder med hver deres Le Book det er samtidig deres Studievalgsportfolio som er et lovkrav og som skal vedhæftes i optagelse.dk når eleverne søger ungdomsuddannelse 1. marts.

Årsplan:

Uge 33 LE-samtale

Udgangspunkt i elevernes tidligere arbejde med uddannelsesplanen
Hvad vil du i fremtiden?

Uge 38 Meddelelse om evt. praktik i uge 42

September: Forældresamtale ved. trivsel

Uge 42 Praktik-mulighed – foregår hjemme

Oktober/november – Uddannelsesmesse med information fra alle ungdomsuddannelserne

Oktober: Anden forældresamtale med henblik på det faglige standpunkt, UPV’en og det kommende uddannelsesvalg.

Uge 47 Brobygning/IBO for 10. klasserne – nyt forsøgsprojekt vi deltager i.

Uge 49, 50, 1, 2, 5 Individuelle vejledningssamtaler.

December: 1. UPV – uddannelsesParathedsVurdering. eleverne bliver vundet af faglærere, kontaktlærer og vejleder

Studivalgsportfolieen udfyldes hjemme i samarbejde med forældre.

Uge 3 Meddelelse om evt. praktik i uge 7

Uge 7 Praktik-mulighed

Uge 7 Udfylde tilmeldingsskema til ungdomsuddannelsen på optagelse.dk

Tilmelding til ungdomsuddannelserne udfyldes hjemme og sendes afsted med nem-id.

Omkring maj måned vil eleverne høre fra de forskellige uddannelsessteder.

Maj/Juni: 2. UPV som er gældende for adgang til ungdomsuddannelserne.

Alle elever skal i 9. og 10. klasse udfylde en uddannelsesplan (studievalgsportfolie), som sendes sammen med tilmeldingen til ungdomsuddannelsen på optagelse.dk. Denne plan indeholder en beskrivelse af, hvad eleven vil bruge sin uddannelse samt overvejelser omkring denne m.m. Dette foregår i ‘Le Book’

Optagelse.dk er hjemmesiden for tilmelding til ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt, at I overholder vores deadline for indtastning og aflevering af uddannelsesplanen, da vi skal sende det videre til de enkelte uddannelser til tiden.
Det er forældrene der har ansvaret for at sende tilmeldingen på optagelse.dk afsted med nem-id.
Vi vejledere hjælper til.

Der er i uge 42 (efterårsferien) og uge 7 (vinterferien) mulighed for at komme i praktik. Det er eleven selv – i samarbejde med forældrene – der skal forsøge at skaffe sig en aftale i lokalområdet. Vi står som vejledere selvfølgelig også til rådighed.

Når praktikstedet er fundet, skal vi have oplysninger om; firmanavn, adresse, kontaktperson og det præcise tidsrum for praktikken. Det er af forsikringsmæssige årsager.

Hvis du ønsker at komme i praktik i militæret, politiet eller i sygehusvæsnet skal dette meddeles vejlederne i den første uge af skoleåret. Vi har da en lille chance for at formidle kontakten – men der er rift om pladserne.

I de sidste par år har vi været i et forsøg med brobygning. Dette indeholder brobygning på forskellige uddannelsesinstitutioner og samarbejde med egnens virksomheder.

Se mere her hvor projektet er beskrevet

Klik Her….IBO

For 9.klasses elever: Folkeskolens obligatoriske afgangsprøve, det vil sige fem bundne prøver og to prøver efter udtræk. De bundne prøver er mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og fysik/kemi.

Prøvefag til udtræk: Skriftlig engelsk, tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab, idræt, naturfag, skriftlig geografi og skriftlig biolog i – heraf bliver to fag udtrukket til prøve.

Derudover skal du have modtaget 3 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasses-prøven både mundtligt og skriftligt. (vi tilbyder ikke fransk)

Hvis karakteren 5 i gennemsnit er opnået til prøverne, så har man retskrav til gymnasierne (4 til HF). Dette retskrav gælder i to år. Der kan være specielle regler som er vigtigt at tjekke op på. Se på UG.DK.

For 10. årgang gælder: Du skal opfylde kravene for 9. klasse.

Der er mange på området og mange ændringer i disse år.

Se mere om dette på UG.DK

EUD/EUX:

Man skal have mindst 02 i BÅDE dansk og matematik fra 9. kl. (eller 10. kl).

Derudover skal man være uddannelsesklar – det gælder både gymnasiet og EUD/EUX.

E-vejledning er netbaseret vejledning hvor elever og forældre kan hente svar om alt indenfor uddannelse. Brug det – det er gratis – se mere på www.ug.dk. Søg også på Facebook efter “uddannelsesguiden” Klik HER

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne:
For elever, der ønsker at påbegynde sin ungdomsuddannelse, uanset om det er en erhvervs – eller gymnasialuddannelse, efter efterskoleopholdet, gælder det, at eleven skal uddannelsesparathedsvurderes. Dette er en helhedsvurdering, som foretages af faglærere, vejleder og kontaktlærer i fællesskab.

Som nævnt tidligere er forældrene vigtige i vejledningen. Det er igennem samtaler og refleksioner, at eleven finder ud af hvad og hvorfor – eller hvorfor ikke!!
*Det er vigtigt, at I finder ud af, hvad der interesserer den unge, og hvad han/hun er god til, selvom det ikke er alle interesser, der kan eller skal føre til uddannelse og job – hvilket også er en samtale værd.

*Erhvervspraktik kan skabe klarhed over mulighederne indenfor et bestemt erhverv. Husk at uge 42 ikke er så lang tid efter skolestart, så I bør allerede ved skoleårets start, begynde overvejelser omkring et evt. praktiksted. Specielt for elever, som ønsker en erhvervsuddannelse, kan et praktikophold være afklarende og måske tilmed give adgang til en senere praktikplads (læreplads).

I løbet af efteråret (se årsplanen) vil der være en uddannelsesmesse med repræsentanter fra de forskellige ungdomsuddannelser, som man kan spørge til råds.

Man kan også besøge de uddannelsessteder, som man overvejer at benytte og her snakke med de lokale vejledere. Der afholdes i januar-februar informationsaftener og “åbent hus” arrangementer på alle ungdomsuddannelser.

På Ladelund Efterskole er vi to vejledere og en kontaktgruppelærer, som altid står til rådighed, så spørg endelig!

27.09.2022

Den store besøgsweekend!

08.09.2022

Så er vi i gang!

19.06.2022

Shelterbyg