hdjav.club

Inklusion

Inklusion

Mulighed for rette støtte

På Ladelund Efterskole har vi ikke uddannede specialundervisere og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke specialundervisning.

I enkelte tilfælde kan vi dog vurdere, at vi alligevel kan hjælpe en elev med noget ekstra støtte. Hvis skolen finder det nødvendigt og har mulighed for at give den specifikke støtte, udarbejder skolen i skoleårets start en skriftlig plan for eleven indenfor lovgivningen om inklusion. Der er ingen garanti eller automatik med hensyn til dette. Hvert tilfælde vil blive behandlet og vurderet individuelt.

Hvis en elev tidligere i sin skolegang har modtaget specialundervisning eller anden form for støtte i undervisningen, skal vi som skole oplyses om dette, samt modtage relevante papirer, f.eks. PPR udtalelser, elevplaner m.m., senest et halvt år før skolestart. Dette giver os mulighed for at finde ud af, om vi kan hjælpe eleven med relevant støtte og om vi eventuelt kan søge støtte ved hjemkommunen.

Er der forventning om særlige inklusionstiltag, så kontakt venligst skolen.

Inklusion

Ladelund Efterskole er ikke en specialskole, men måske har vi alligevel mulighed for at hjælpe.

03.03.2024

Vejledning på LE

30.01.2024

Skitur

08.12.2023

Teateruge