hdjav.club

Økonomi

Om skolen

Økonomi

Et skoleår består af 42 uger. Prisen for en elev i 2022/23 er 2525 kr. pr. uge.
Hertil får du støtte fra staten. Statsstøtten er indtægtsbestemt efter husstandsindtægt i 2020 og ligger i skoleåret 2022/23 mellem 641 kr. og 1331 kr. pr. uge.

Skolepengene kommer derfor til at ligge mellem 1194 kr. og 1884 kr. pr. uge, svarende til 50.148 kr. – 79.128 kr. for alle 42 uger.

For skoleåret 2022/23 opkræves der 2000kr. i indmeldelsesgebyr som ikke tilbagebetales. Endvidere opkræves der ca. 1. marts før skolestart et depositum på 4000kr, som tilbagebetales ved skoleårets afslutning fratrukket eventuelle skader, køb og så videre Hvis opholdet afbrydes i utide på enten forældrenes eller skolens initiativ mistes depositummet fra 1. april og frem.

På efterskoleforeningens hjemmeside er der en ‘økonomiberegner’… se den HER

Økonomi

Har du egen hest?

Hvis du ønsker at medbringe egen hest eller pony under opholdet, er prisen for opstaldning af hest pt. 2.150 kr. pr. md. og 1.725 kr. pr. md. på enten snittet halm eller træpiller.

Prisen inkludere boksleje, foder, pasning, fodring, hø samt hesteejerkontingent til benyttelse af ridehaller, -baner og luftefolde.

Eleven skal selv lukke ud og ind. Hestene passes under opsyn af rideskolens personale (staldmester).
Se Ladelund Rideklubs hjemmeside for mere information

For elever med egen hest/pony, udarbejdes der en kontrakt mellem den enkelte elev og Ladelund Rideklub.

Se Opstaldningskontrakt 2022

27.09.2022

Den store besøgsweekend!

08.09.2022

Så er vi i gang!

19.06.2022

Shelterbyg