hdjav.club

Økonomi

Økonomi

Regler og vilkår for betaling i forbindelse med ophold på Ladelund Efterskole

Optagelsesprocedure:

Når skolen har modtaget en tilmelding via skolens hjemmeside, modtager forældrene en mail retur med yderligere informationer om optagelse og rundvisning mv.
Optagelsesgebyret på kr. 2.000,- indbetales efter rundvisningen og eleven er hermed sikret en plads til skoleåret. Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke, hvis eleven ikke starter på skolen.

Optagelsesgebyr indbetales på: Reg.nr. 7687, kontonr. 000 55 44 750. Påfør venligst elevens fulde navn og skoleår ved betaling.

Depositum:

Kr. 4.000 betales i december året før skolestart.

Ved framelding efter 1. februar og frem til skolestart mistes depositum. Depositum modregnes i sidste betaling af skolepengene. Det vil fremgå af betalingsopgørelsen.

Afbrydelse:

Ved afbrydelse af skoleåret i utide, betales der kr. 8.000. Hertil ydes ikke statsstøtte. Dette gælder hvis I udmelder eleven i løbet af skoleåret, eller hvis skolen afbryder samarbejdet.

Skolepenge:

Et skoleår består af 42 skoleuger. Prisen pr. uge for skoleåret 23/24 er kr. 2.575,-. Hertil ydes der statslig elevstøtte, som er indtægtsbestemt efter husstandsindtægten to år før skolestart (2021). Ansøgning om statslig elevstøtte foregår via efterskolen – ansøgningen udfyldes elektronisk.

Oversigt over betaling af skolepenge fremsendes i løbet af foråret. Første betaling er 10. juni forud for skolestart. De øvrige 9 rater er til forfald den 10. i følgende måneder: august, september, oktober, november, december, januar, februar, marts og april.

På efterskoleforeningens hjemmeside er der en ‘økonomiberegner’. Her kan man udregne egen udgift til efterskoleopholdet med udgangspunkt i ugeprisen for dette eller kommende skoleår. Find beregneren HER

Økonomi

Har du egen hest?

Hvis du ønsker at medbringe egen hest eller pony under opholdet, er prisen for opstaldning af hest pt. 2.150 kr. pr. md. og 1.725 kr. pr. md. på enten snittet halm eller træpiller.

Prisen inkludere boksleje, foder, pasning, fodring, hø samt hesteejerkontingent til benyttelse af ridehaller, -baner og luftefolde.

Eleven skal selv lukke ud og ind. Hestene passes under opsyn af rideskolens personale (staldmester).
Se Ladelund Rideklubs hjemmeside for mere information

For elever med egen hest/pony, udarbejdes der en kontrakt mellem den enkelte elev og Ladelund Rideklub.

Se Opstaldningskontrakt 2022

18.01.2023

FORSTANDER SØGES

17.01.2023

Efterskolernes aften

10.11.2022

Girls and gents