hdjav.club

Økonomi

Om skolen

Økonomi

Et skoleår består af 42 uger. Prisen for en elev i 2020/21 er 2475 kr. pr. uge.

Hertil får du støtte fra staten. Statsstøtten er indtægtsbestemt efter husstandsindtægt i 2018 og ligger i skoleåret 2019/20 mellem 616 kr. og 1279 kr. pr. uge.

Skolepengene kommer derfor til at ligge mellem 1196 kr. og 1859 kr. pr. uge, svarende til 50.232 kr. – 78.078 kr. for alle 42 uger.

For skoleåret 2020/21 opkræves der 1500kr. i indmeldelsesgebyr som ikke tilbagebetales. Endvidere opkræves der ca. 1. marts før skolestart et depositum på 4000kr, som tilbagebetales ved skoleårets afslutning fratrukket eventuelle skader, køb og så videre Hvis opholdet afbrydes i utide på enten forældrenes eller skolens initiativ mistes depositummet fra 1. maj og frem.

På efterskoleforeningens hjemmeside er der en ‘økonomiberegner’… se den HER

Økonomi

Har du egen hest?

Hvis du ønsker at medbringe egen hest eller pony under opholdet, er prisen for opstaldning af hest pt. 1.850 kr. pr. md. og 1.625 kr. pr. md. på enten snittet halm eller træpiller.

Prisen inkludere boksleje, foder, pasning, fodring, hø samt hesteejerkontingent til benyttelse af ridehaller, -baner og luftefolde.

Eleven skal selv lukke ud og ind. Hestene passes under opsyn af rideskolens personale (staldmester).
Se Ladelund Rideklubs hjemmeside for mere information

For elever med egen hest/pony, udarbejdes der en kontrakt mellem den enkelte elev og Ladelund Rideklub.

Se Opstaldningskontrakt 2019

27.06.2021

“Skibet hedder afsked…”

12.02.2021

Hvad gør mig lykkelig?

07.12.2020

Cool LE-jul