Værelser

Sådan bor du

På Ladelund Efterskole har vi 10 værelsesgange. Vi har blandede gange. På gangene findes der både 2-mands-, 3-mands- og 4-mandsværelser.

Toilet – og badfaciliteter er forskellige fra alle gangene. På nogle gange findes alle toiletter og bade på gangene og her deler gangen faciliteterne. På andre gange har værelserne toilet og bad inde på værelset. På de blandede gange er der altid toilet – og badfaciliteter til de enkelte køn.

I løbet af året skifter vi værelser 1 gang.