10. klasse

en anderledes 10. klasse

LE10

LE10 er for dig, som gerne vil udvikle dig fagligt og personligt blive klar til en ungdomsuddannelse – det kan være en gymnasial uddannelse, teknisk uddannelse, handelsskole, landbrugsskole eller sosu-uddannelsen bruge et år på at lære, at være studerende fremfor elev.

På Ladelund Efterskole skal du, som 10. klasses elev, have en række fællesfag sammen med 9. klasses eleverne. Det er morgensamling, fortælletimer, gymnastik, sangtime, linjefag, og de store oplevelser med teateruge, studietur, udlandstur, temadage og gymnastikopvisninger skal du også have sammen med resten af skolen. Alle elever på LE10 har matematik og engelsk, og skal vælge et af de 4 fokusfag: Dansk, idræt, Fysik/Kemi og Håndværk & Design.

Du kan dermed vælge fag således at du kan tage FP10 prøven der består af dansk, engelsk og matematik og dermed forberede dig til alle ungdomsuddannelser.

LE10

Et skoleår, der peger fremad

 • LE10 er starten på en ungdomsuddannelse, fordi du lærer at studere
 • LE10 lærer dig at være studerende fremfor elev
 • LE10 skal give dig det bedst mulige udgangspunkt for faglig og personlig udvikling frem mod en ungdomsuddannelse.
 • Vi samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstutioner.
 • LE10 er inspirationsfag hvor du bliver inspireret til de fire store projekter, som du skal gennem i løbet af skoleåret
 • Du får timer i matematik og engelsk.
 • Fokusfag hvor du fordyber dig i faglige områder.
 • Du skal vælge et af fire fag: dansk, idræt, fysik/kemi og håndværk/design
 • Arbejde i en studiegruppe
 • Du bliver god til at studere, formidle og arbejde tværfagligt
 • Fire projekter som du skal fremlægge efter nogle fastsatte krav
 • En udtalelse efter hver projektfremlæggelse, så du hele tiden udvikler dig fagligt og personligt
 • Ved årets afslutning fremlægger du et afsluttende projekt for LE10-lærerne og en ekstern censor
 • Ved årets afslutning får du et efterskolebevis med en udtalelse og karakter for dit afsluttende projekt og prøver
 • Du kan vælge fag således at du kan tage FP10 prøven der består af dansk, engelsk og matematik
23.05.2024

Knallerttur

29.04.2024

Ladelund Efterskole søger en lærer til drengegymnastik og/eller værksted pr. 1. august

24.04.2024

Gensynsdag 2024