Værdigrundlag

Om skolen

Værdigrundlag

Efterskolen bygger på Grundtvigs skoletanker som grundlag for en moderne skolekultur og pædagogik.

Skolen vil oplyse, vække og engagere, således at den enkelte gennem læring kan udvikle sin personlighed, med henblik på et positivt og aktivt engagement i livet.

Skolen vægter den levende samtale og et demokratisk sindelag. Mødet mellem mennesker sker i et forpligtende fællesskab, hvor ligeværdighed, frihed og ansvar i samspil giver plads til forskellighed.

For at give fællesskabet de bedste betingelser lægger vi vægt på gensidig respekt og ansvarlighed. Skolelivet er præget af åbenhed, tillid og livsglæde.

Skolens motto -Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Værdigrundlag

Hvad mener vi så, når vi siger:

Vi anser mennesket for at være et enestående væsen med mulighed for at realisere sig selv i fællesskab med andre. Vi ser os selv som led i en kæde af generationer før og efter os med forbindelse til den historie, kultur og det folk, vi er en del af – herunder det kristne livssyn. Skolen for livet betyder, at den oplysning og viden og tro på eget værd i fællesskabet, som eleven får med sig fra skolen, skal give styrke og lyst til at magte sit liv og til at give sit bidrag til samfundet. Skolens opgave er at vække til forståelse af, at mennesket er ånd og hører til et folk. Skolen formidler ikke en bestemt anskuelse. Målet er elevernes hele menneskelige udvikling og modning.

Skolen har som mål at udvikle sig progressivt i samspil med tid og samfund. Nye faglige og pædagogiske udviklingsområder vil løbende blive vurderet og indarbejdet.

Målet for den enkelte elev er en solid læreproces, hvor både faglighed og indlæring er i højsædet sammen med almen opdragelse. Læring fordrer et aktivt engagement i både undervisning og samvær.

Den personlige udvikling sker i undervisningen og i samværet. I en verden i konstant udvikling søger vi at hjælpe den enkelte til at finde holdepunkter og værdier i tilværelsen. Gennem almen dannelse tilskyndes den enkelte til at finde nye sider ved sig selv. Vi ønsker, at eleverne gennem dygtiggørelse og værdier fra et forpligtende fællesskab, står godt rustet til en videre uddannelse.

Med den levende samtale forstår vi den vekselvirkning, der opstår, når to ligeværdige parter vil hinanden noget. Man skal turde vise, hvem man er, hvad man tror på og samtidig respektere den anden. I en levende samtale beriges begge parter, fordi deres horisont udvides, og de afklares i, hvor de selv står. Den levende samtale skal være tilstede under alle forhold på skolen.

Ansvar er tæt forbundet med frihed. Frihed forpligter, og frihed kræver evnen til at handle og tage stilling. Ansvar er samtidig tæt forbundet med tillid. Ansvar indebærer, at vi tager os af hinandens trivsel, og at hver yder sit. Ansvar har også et bredere perspektiv i forhold til verden omkring os. At du har frihed til at tænke, tro og tale frit fordrer, at du tager ansvar for, at andre har samme frihed.

Demokrati er en livsform, som mennesket gradvist tilegner sig. Opdragelse og oplysning er vigtigt i et demokratisk samfund. Samtalen, forhandlingen, den gensidige respekt, forståelse og sans for helheden er det centrale. At have sans for helheden betyder også, at der tages hensyn til mindretallet.

Herved forstås samhørighed og gensidig ansvarsfølelse mellem enkeltindivider i en gruppe. Fællesskabet opstår, når hver elev og voksen er bevidst om brugen af egen styrke og ser sin egen nødvendighed i dette fællesskab. Det forpligtende fællesskab er et fællesskab, hvor den enkelte indgår i en helhed med andre – en helhed, der bygger på gensidig tillid og accept. Et trygt fællesskab opstår, når alle er opmærksomme på hinanden og evner både at sige til og fra. Samtidig er et trygt fællesskab ideelle rammer for fælles oplevelser og individuel udvikling.

Tillid betyder, at vi tror på det gode og tør være åbne overfor hinanden. Tillid betyder, at vi tror på hinanden, og at vi hver især gør vores bedste for at overholde de aftaler, der er indgået. Det betyder også, at vi har tillid til, at vi tager hinanden alvorligt og seriøst som mennesker.

Skolen ønsker, at de unge møder en åben og udogmatisk skole, som rummer liv, kærlighed, oplevelse, engagement og glæde. Skolen har et ønske om at lytte til eleverne, ligesom vi vil lære dem at lytte til andre. Kun derigennem vil eleverne opleve at blive værdsat og taget alvorligt. Det er vigtigt, at alle – elever, forældre, skolekreds og ansatte, skal have mulighed for at tage del i skolens liv.

Skolens værdigrundlag skal ifølge loven evalueres. I 2019 er der udarbejdet en selvevaluering. Temaet var “Har linjefagsvalg på Ladelund Efterskole haft indflydelse på studieretning eller erhverv?”

18.06.2024

Ladelund Efterskole søger en lærer til pigegymnastik og dansk pr. 1. august

23.05.2024

Knallerttur

29.04.2024

Ladelund Efterskole søger en lærer til drengegymnastik og/eller værksted pr. 1. august