Økonomi

Økonomi

Regler og vilkår for optagelse og betaling i forbindelse med ophold på Ladelund Efterskole

Optagelsesprocedure:

Når skolen har modtaget en tilmelding via skolens hjemmeside, modtager forældrene en mail retur med yderligere informationer om optagelse og rundvisning mv.
Optagelsesgebyret på kr. 2.000,- indbetales efter rundvisningen og eleven er hermed sikret en plads til skoleåret. Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke, hvis eleven ikke starter på skolen.

 

Skolekontrakt og samtykkeerklæring:

Skolekontrakt og samtykkeerklæring udfyldes digitalt. Efter optagelse og senest året før skolestart sendes en mail med et link til udfyldelse af de nødvendige oplysninger. Vi gør opmærksom på, at man ved tilmelding tillader, at Ladelund Efterskole flytter data elektronisk til trejdepart systemer for at kunne oprette jer i det digitale administrationssystem.

 

Depositum:

Kr. 4.000 betales i november året før skolestart. Der udsendes en betalingspåmindelse i oktober/november.

Ved framelding efter 1. februar og frem til skolestart mistes depositum. Depositum modregnes i sidste betaling af skolepengene. Det vil fremgå af betalingsopgørelsen.

 

Skolepenge:

Et skoleår består af 42 skoleuger. Prisen pr. uge for skoleåret 24/25 er kr. 2.650,-. Hertil ydes der statslig elevstøtte, som er indtægtsbestemt efter husstandsindtægten to år før skolestart. Ansøgning om statslig elevstøtte foregår via efterskolen – ansøgningen udfyldes elektronisk.

Oversigt over betaling af skolepenge fremsendes i løbet af foråret. Første betaling er 10. juni forud for skolestart. De øvrige 9 rater er til forfald den 10. i følgende måneder: august, september, oktober, november, december, januar, februar, marts og april.

 

Betalingsforpligtelsen:
Med fælles forældremyndighed følger også fælles betalingsforpligtelse. Hvis betalingsforpligtelsen alene påhviler den ene forælder, bør forældrene skriftligt aftale dette i forbindelse med underskrivelse af skolekontrakten. I modsat fald til det være begge underskrivere, der hæfter for betalingen, hvis skolepengene pludselig udebliver.

 

Ferie/fritagelse:

Al fritagelse aftales med kontaktlærer eller ledelse. Ved fritagelse til ferierejser uden for efterskolens ferier eller lignende betragtes eleven som udmeldt i den pågældende uge jf. ministeriets regler. Derfor betales et ugentligt gebyr for fritagelse på kr. 2.500,- udover de almindelige skolepenge.

 

Afbrydelse:

Afbrydes efterskoleopholdet i løbet af skoleåret, betales der skolepenge for det antal hele uger, eleven har været på skolen. Derudover opkræves et gebyr for afbrudt ophold svarende til skolepenge for den igangværende uge plus 4 uger til fuld kursuspris uden statsstøtte. Det betyder, at et afbrudt ophold i skoleåret 24/25 koster kr. 13.250,-. Det indbetalte depositum på kr. 4.000,- modregnes, hvis der ingen udeståender er. Vi gør opmærksom på, at staten ikke yder tilskud til efterskoleophold af en uges varighed. Sker udmeldelse efter en uges ophold, så skal der betales fuld kursuspris for den ene uge – samt ovennævnte gebyr for afbrudt ophold. Ved udeblivelse til skolestart mistes depositum og der opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til en uges skolepenge uden statsstøtte.

Ovenstående gælder uanset om udmeldelse sker på barnets, hjemmets eller skolens initiativ. Skolen skal have en skriftlig udmeldelse fra forælder/værge.

 

Lokal Efterskolestøtte:

Lokal Efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte. Vi sender yderligere information og ansøgningsskema ud til alle vedr. denne mulighed, når der opkræves depositum.

På efterskolerne.dk findes en beregner, der kan udregne prisen for et efterskoleophold. Klik her for at gå til beregneren.

Økonomi

Har du egen hest?

Hvis du ønsker at medbringe egen hest eller pony under opholdet, er prisen for opstaldning af hest pt. 2.150 kr. pr. md. og 1.725 kr. pr. md. på enten snittet halm eller træpiller.

Prisen inkludere boksleje, foder, pasning, fodring, hø samt hesteejerkontingent til benyttelse af ridehaller, -baner og luftefolde.

Eleven skal selv lukke ud og ind. Hestene passes under opsyn af rideskolens personale (staldmester).
Se Ladelund Rideklubs hjemmeside for mere information

For elever med egen hest/pony, udarbejdes der en kontrakt mellem den enkelte elev og Ladelund Rideklub.

Se Opstaldningskontrakt 2022

18.06.2024

Ladelund Efterskole søger en lærer til pigegymnastik og dansk pr. 1. august

23.05.2024

Knallerttur

29.04.2024

Ladelund Efterskole søger en lærer til drengegymnastik og/eller værksted pr. 1. august