Nyansat Ledelse på Ladelund Efterskole

Nyansat Ledelse på Ladelund Efterskole

Vi har ansat Tina Bach Olesen og Jakob Ørnsbjerg Jensen som ny ledelse for Ladelund Efterskole pr.1.8.2023. De to skal lede skolen sammen med Erik Kjær Carstensen i en fælles ledelse som selv fordeler opgaverne iblandt sig.

Der var 16 ansøgere til stillingen. Ladelund lærerne Tina og Jakob søgte stillingen som ledelsesteam. Ansættelsesudvalget indkaldte 5 til første samtale, hvoraf 3 gik videre til anden samtale.

Tina og Jakob store engagement for netop Ladelund Efterskole, deres mangeårige erfaring med og viden om vores skole samt deres fælles visioner, ønsker og drømme for Ladelund Efterskole – både som skole og som arbejdsplads, gjorde et stort indtryk. De har været på Ladelund i henholdsvis 18 og 15 år. De er begge i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

LADELUND EFTERSKOLE – Den brede efterskole

Vi er en moderne grundtvigsk almendannede efterskole, hvor vi vægter udvikling, ansvar og nærvær i det forpligtende fællesskab. Vi vægter, med udgangspunkt i det hele menneske, kreative, praktiske og teoretiske aktiviteter ligeværdigt. Vi er en boglig skole med sang, gymnastik, fortælletimer og masser af sjove fælles oplevelser.

På Ladelund vælger du frit – det betyder at eleverne har mulighed for at vælge en række forskellige linjefag, så eleverne i løbet af et år vil kunne vælge helt op til 10 forskellige linjefag.
Skoleåret er inddelt i 4 perioder og i hver periode kan eleven vælge to-tre linjefag, der hver har 4 timer om ugen. Eleven kan sammensætte sine linjefag efter interesse.

På bestyrelsens vegne

Formand Susanne Steiner, står til rådighed for ydeliger oplysninger

Tlf: 40363715