Værksted

Linjefag

Værksted

På Værkstedslinjen kommer du til at bruge alle dine linjefagstimer i værkstedslokalerne.

Her arbejder vi bandet andet med:

  • Svejsning – CO2- og TIGsvejsning.
  • Metalarbejde – opskæring, bukning, valsning, slibning m.m.
  • Smedning – vi smeder knivklinger m.m.
  • Projektplanlægning – tegning, design og materialelære.
  • Motorlære – teori og praktisk motorlære.
  • Trædrejning – vi har tre trædrejebænke.
  • Træarbejde – vi laver projekter i træværkstedet.
Masser af aktiviteter

FACTS OM LINJEFAGET

For at være elev på værkstedslinjen, skal du have lyst til at arbejde med hænderne og ikke være bange for at få sorte fingre. Vi snakker på linjen om de uddannelsesmuligheder, der er inden for faget, så du kan blive afklaret om en uddannelse inden for området, er noget for dig – og linjefaget er altså også for piger!

I linjefagstimerne arbejder vi ofte sammen med pedellerne om projekter til skolen. Vi har blandt andet fremstillet hestevogn, vogne til gymnastikmåtter og vogne til pedellernes traktor.

I begrænset omfang er der mulighed for egne projekter i linjefagstimerne, men i elevværkstedet kan du altid lave dine egne projekter – for eksempel scooter, traktor, ATV m.m. Efter aftale med værkstedslærerne kan der medbringes scooter, knallert eller måske en traktor. Her er skabe til dit eget værktøj, men der er også en fuldt udstyret værktøjstavle, som du må benytte frit.

I de tre linjedage bliver der arbejdet på større projekter i værkstedet men vi tager også på virksomhedsbesøg på for eksempel maskinfabrikker eller smedeværksteder.

Værkstedslinjen råder ud over elevværkstedet over fire store værksteder på i alt over 500 m2:
Smede- og svejseværksted med seks CO2 svejseanlæg og et TIG-anlæg. Derudover er der fem smedeesser med ambolte.
Metalværksted med båndpudser, båndsav, søjleboremaskine, rørbukker, metalvalse, værkstedsborde og værktøjsvogne.
Motorværksted med professionel bil-lift, traktorer og værktøjsvogne.
Træværksted med otte høvlebænke, tre trædrejebænke, bænkboremaskine, knivværksted m.m.

Når vi arbejder i værkstedet går vi meget op i sikkerhed og anvender det korrekte sikkerhedsudstyr, derudover er der stort udsugningsanlæg.

22.01.2020

90’er Weekend

09.01.2020

Efterskolernes aften på Ladelund

22.12.2019

LE Cool Jul