hdjav.club

Ridning

Ridning

Oplevelser på hesteryg

Ridning på Ladelund Efterskole er for dig, der elsker heste – hvad enten du er nybegynder eller rutineret. Vi udvikler dig som rytter ud fra dit udgangspunkt, og du vil få kvalificeret undervisning i dressur og spring. Ud over ridningen vil du blive præsenteret for sjove oplevelser med hestene og møde foredragsholdere inden for forskellige områder af hestesporten. Du kan have ridelinje på Ladelund Efterskole, hvor du medbringer din egen hest eller låner en hest af rideklubben.

Masser af aktiviteter

Facts om linjefaget

Staldbygninger og marker ejes af Ladelund Efterskole, hvor det hele er lejet ud til Ladelund Rideklub.

Her rådes over tre staldafsnit med i alt 52 store lyse bokse. Den nyeste stald, der er opført i 2019 er med 24 bokse, hvor alle elever, der medbringer deres egen hest, er opstaldet. Her forefindes der stort vandspiltov også. De to andre stalde rummer privatopstaldere samt rideklubbens elevheste. Her er ligeledes et vandspiltov og sadelrum.

Alle bokse er med skydelåge og har vindue ud til staldgangen, så hestene kan kigge ud.

På stedet er der 2 lækre og lyse 20x60m ridehaller med fiberbund. Den nyeste ridehal er opført i 2019. Udendørs findes der en dressurbane på 20x60m og en sandbane til spring.

Derudover er der tilknyttet rytterstue, toiletter og kontorer.

Dertil folde hvor hestene går kønsopdelt. Der går 2-5 heste på hver af foldene. Der er indkøbt mere jord, hvor der i foråret 2020 skal anlægges flere og nye folde.

Som elev på ridelinjen på en lånt hest, vil du få ridning på skemaet 2 gange om ugen i en del af dit skoleår – ca. 5-6 mdr. Du vil her låne en elevhest af Ladelund Rideklub, hvor du vil modtage undervisning i primært dressur. Ud over ridning vil der også være staldarbejde omkring pasningen af elevhestene. Som elev på ridelinjen betaler efterskolen for dit klubmedlemskab til Ladelund Rideklub. Når man har ridning på en lånt hest, kan man også deltage i linjedagene, hvor der er ridning/hest på skemaet hele dagen. Se mere under fanebladet ”Linjedagene”.

Ønsker man at have ridning hele skoleåret, skal man medbringe sin egen hest eller have en halvpart. Ladelund Rideklub tilbyder halvparter på deres elevponyer/heste. Er man interesseret i dette bedes man rette henvendelse direkte til rideklubben. Halvpart på en rideskolehest koster 900 kr/mdr. og aftales og afregnes med Ladelund Rideklub. Halvparten indebærer at boksen ordnes med udmugning, og elevponyen/hesten skal ligeledes passes og rides i weekenderne.

Der er i øjeblikket en venteliste til at få halvpart, som man kan blive skrevet på, hvis man ønsker halvpart på en rideskolehest.

Nogle privatopstaldere på Ladelund Rideklub tilbyder også halvpart på deres hest. Her aftales pris og vilkår direkte med ejeren af hesten. Hvis det har interesse, så ret henvendelse til rideklubben, som vil give jeres ansøgning videre.

På Ladelund Efterskole er det muligt at medbringe sin egen hest og have ridning på skoleskemaet hele året. Hesten vil blive opstaldet på Ladelund Rideklub, som har lejet sig ind i staldene på efterskolen. Her er man opstaldet på lige vilkår med andre privatopstaldere. Du vil modtage rideundervisning 2 gange om ugen i dressur og spring.

Hvis du medbringer din egen hest, kan du have ridning hele skoleåret. Der er selvfølgelig en masse praktiske ting omkring dette og mange spørgsmål, der trænger sig på. Her får du en oversigt over de ting, der er rart at vide, når man skal have sin egen hest med på Ladelund Efterskole.

Hesten ankommer en uge efter skolestart, så du har fuldt fokus på opstarten af efterskoleopholdet. Det er en travl første uge, og vi har derfor rigtig god erfaring med at hesten først kommer ugen efter, når man selv er faldet lidt på plads.

Der vil være rideundervisning 2 gange om ugen i dressur og spring. Hvis man ikke er til spring, så rider man dressur begge dage. Når der er ridelinje, vil der ud over ridning selvfølgelig være masser af tid til pasning og pleje af hesten og hvad der ellers skal gøres i stalden. De andre dage i ugen har du mulighed for at ride din hest efter skoletid. Her er der god aktivitet i stalden og du kan være sammen med dine kammerater og hygge jer med hestene.

 Efterskolens ridelærer har et tæt samarbejde med Ladelund Rideklub, den daglige leder og efterskoleeleverne. Ridelæreren hjælper med at få startet gode rutiner omkring hesten og pasningen af denne, samtidig med at man er efterskoleelev.

Det er også ridelæreren, der laver staldplanen og foldplan for efterskolehestene i samarbejde med daglig leder, så alle heste sammensættes på den bedst mulige vis.

 Staldtjans
Når man har sin egen hest med, får man også 3-6 dage i stalden sammen med daglig leder, hvor man har praktisk arbejde og hjælper med at passe hestene, såsom at fodre, give stråfoder og lukke hestene på fold. Det at have hest er ikke kun at ride, det er kun en lille del af det, men det er også al den tid man bruger på pasningen. Disse dage kalder vi for ”staldtjans” og det forbereder dig også i at kunne have de obligatoriske weekendvagter.

Pasning af hesten i weekender og ferier
I weekender og helligdage skal alle opstaldere på Ladelund Rideklub selv sørge for at hesten kommer på fold. I hverdagene sørger daglig leder for at lukke hesten ud. Det betyder, at efterskoleeleverne i weekenderne, hvor man er på skolen, hjælper med at passe hinandens heste for de elever, der tager hjem på weekend. I weekender/ferier hvor alle elever er hjemme, er det muligt at få hjælp af privatopstaldere mod et beskedent beløb.

Man er meget velkommen til at tage hesten med hjem i weekender/ferier, hvis man har mulighed for dette. Så får man udleveret foder af daglig leder til de dage hesten er hjemme.

Smed og dyrlæge
Man kan sagtens bruge sin vanlige smed og dyrlæge, mens hesten er opstaldet på Ladelund Rideklub. Ellers er der flere dyrlæger og smede i området, der ofte kommer på Ladelund, og kan benyttes. Ejer betaler selv for smed og dyrlæge.

Vaccination
Du skal selv sørge for, at hesten er vaccineret efter de gældende regler, der stilles fra rideforbundet. Vaccination af hesten sker for ejers regning.

Hestepas
Hestepasset til hesten opbevares i et aflåst skab på efterskolen, så man altid kan komme til det, hvis der skulle være brug for det. Tager man hesten med hjem på ferie eller skal til stævne, får man hestepasset udleveret af en lærer.

Forsikring
Det er ejeren af hesten, der skal sørge for den lovpligtige ansvarsforsikring. De fleste indboforsikringer dækker også ansvarsforsikring på hesten.

Se mere om det at medbringe sin egen hest under fanebladet ”Egen hest – prisliste, vilkår og praktisk information”

Der skal gøres opmærksom på, at man opstaldes hos Ladelund Rideklub og at efterskolen her informerer om rideklubbens priser og vilkår.

Prisliste:

 • Hest: Boks inkl. halm el. træpiller                       2150 kr./mdr.
 • Pony: Boks inkl. halm el. træpiller                       1725 kr./mdr.
 • Obligatorisk opstart hvis hesten skal stå på træpiller: 288 kr. (8 poser)

 Prisen inkluderer

 • Fodring med fuldfoder (Aveve) 3 gange dagligt
 • Wrap el. hø tildelt 2 gange dagligt i boksen – Hest: op til 9 kg. Pony: op til 6 kg.
 • Fri afbenyttelse af halm
 • Træpiller – Hest: 2 poser. Pony: 1 pose ugentligt
 • Foldordning – Ud- og indluk i hverdagene
 • Facilitetskort til brug af alle haller og baner

 Tillæg:

 • Ekstra træpiller:                       36 kr./pr. pose
 • Hø i stedet for wrap i boksen (hest/pony)                       300/150 kr./mdr.
 • Wrapfold (der gives wrap på folden, der regnes med 4kg pr. hest) 300 kr./mdr.

 Hvad skal du selv sørge for:

 • Udmugning af boksen og tildeling af rent halm, hvis man benytter det som strøelse.
 • Ud- og indlukning i weekender og helligdage
 • Ønskes der ekstra stråfoder, som man selv indkøber, tildeles dette selv.
 • Ønskes eget foder, skal dette være velbegrundet og godkendes af daglig leder. I sådanne tilfælde gives der ikke rabat på staldlejen.

 Foldordning

Alle heste, der er opstaldet på Ladelund Rideklub, kommer selvfølgelig på fold.

Rideklubben råder over en række folde, hvor hestene går kønsopdelt med ca. 2-5 heste på folden. Der kan vælges mellem to typer foldordning: wrapfold (tilkøbes) eller delefold.

Ved wrapfold, der kan tilkøbes, lukkes hesten ud efter morgenfodringen og kan gå ude hele dagen, da der er stråfoder (wrap) på folden. Heste på wrapfold sørger ejeren selv for at lukke ind.

Delefold er en ordning der består af 2 hold. Hold 1 bliver lukket ud efter morgenfodringen og kommer ind til middag. Hold 2 kommer ud efter middagsfodringen og ind om eftermiddagen. Heste der går på Hold 2 sørger ejer selv for at lukke ind.

Ingen heste må efterlades ude alene og alle heste skal være inde, inden det bliver mørkt.

Der er derudover indkøbt mere jord, hvor der skal anlægges nye folde i foråret 2020.

 Vilkår

Alle opstaldere på Ladelund Rideklub indgår i en weekendvagtplan, hvor man passer stalden. Dette vil være ca. 2-3 dage på et år. Der laves en vagtplan for 6 mdr. ad gangen. Når man har haft en staldvagt, gives der rabat på staldlejen.

Ifølge opstaldningskontrakten er der 2 gange årlige, obligatoriske gødningsprøver. Disse tages af daglig leder og vil blive faktureret på staldlejen. Ligeledes ormekur, hvis hesten skal have det ud fra gødningsprøven.

Der skal betales 2 mdr. depositum ved første opkrævning af staldlejen.

Vi anbefaler i øvrigt at læse opstaldningskontrakten og ordensreglerne for Ladelund Rideklub.

Link til

Karina Muusmann Andersen
Karina er ansat på Ladelund Efterskole som lærer. Hun er læreruddannet og har været ansat på Ladelund siden 2016. På efterskolen varetager Karina, ud over den almindelige boglige undervisning, også rollen som ridelærer på ridelinjen. Hun er efterskolens primære bindeled mellem efterskolen og rideklubben. Det er ligeledes Karina, der er organisator på ridelinjen, hvad enten det gælder undervisning, afholdelse af staldmøder eller fungerer som vejleder for efterskoleeleverne, der medbringer egen hest. Der er tæt samarbejde mellem Karina og den daglige leder fra rideklubben. Karina er selv passioneret rytter, og har sin egen hest, der bliver brugt til primært dressur og spring. Hun har taget Træner 1-uddannelsen via Dansk Ride Forbund.

Sammen med Bruno varetager Karina rideundervisningen på ridelinjen, hvor de kan undervise på alle niveauer.

 

Bruno Christian Nielsen
Bruno er ansat som ekstern underviser på ridelinjen. Han er uddannet berider og driver BC Horse, som er hans eget salgs- og træningscenter ved Tjæreborg. Han er uddannet ved Ove Bisgaard og Lene Ejby på Fyn. Bruno har været eksamineret berider siden 2006 og har mange års erfaring i undervisning af ryttere og uddannelse af heste. Bruno deltager også, når ridelinjen har linjedage og er ude til arrangementer.

To gange om året tilrettelægger vi 2-3 linjedage, hvor der vil være hest på skemaet hele dagen. Det er dage, hvor der kommer ekstra meget fokus på ridning, hesten og rytteren. Her er en masse forskellige oplevelser, som hører hjemme i hesteverdenen. Vi får besøg af foredragsholdere og fagfolk som for eksempel: hestetandlæger, hestefysiologer og/eller specialister inden for forskellige træningsteorier. Det er også her vi tager ud på ekskursioner og fx besøger stutterier. Vi har bl.a. tidligere besøgt Blue Hors, Stald Bøgegården og Gørklintgård. Det kan også være besøg til dyreklinikker eller andre steder, der har relevans for faget.

Sammensæt dit eget skema

Du vælger selv

På Ladelund Efterskole tilbyder vi 5 forskellige linjer hvori du frit kan vælge dine fag. Det giver dig en unik mulighed for at sammensætte din egen hverdag. Du kan derfor eksempelvis arbejde med medier og ride på heste i samme periode.

 

Sammensæt dit skema

29.10.2020

Høstfest på Ladelund Efterskole

09.09.2020

Skolestart og introugen

29.06.2020

Nyhedsbrev Sommer 2020