GENSYNSDAG

13. MAJ 2023

Tidligere elever inviteres til Ladelund Efterskole

10.00: Flaghejsning, velkomst, morgensang og årgangsbillede

10.40: Gymnastikopvisning ved LE’s nuværende elever i Hallen

11.15: Generalforsamling i Ladelunds Elevforeningen i Foredragssalen

12.00: Jubilar-frokost for 5,10,15,20 års jubilarer samt landbrugselever*

12.00-15.00: For alle tidligere elever: Boder og aktiviteter

12.00-15.00: For alle tidligere elever: Rundvisning på skolen

15.00-16.00: Kaffe for alle i spisesalen

Årets jubilarer er: Årgang: 17/18 * 12/13 * 07/08 * 02/03 *Alle tidligere landbrugsskoleelever er velkomne til jubilar-frokost.

Jubilarer og landbrugsskoleelever skal tilmelde sig til jubilar-frokost senest d. 7. maj 23. Det gøres via Mobile Pay: 150,- for frokosten. Husk at skrive navn og årgang i kommentarfeltet.

Mobilepay: 14932

Vi mødes ved flagstangen kl. 10