Generalforsamling

onsdag den 2. juni 2021 kl. 17.00

Invitation til ordinær generalforsamling

Program:

17.00        Velkomst i gården og rundvisning
17.30        Lettere traktement i spisesalen
18.15        Generalforsamling

Vi slutter aftenen med sang og kaffe.

Skolekredskontingent for 2021

Skolekredskontingent på 100 kr. pr. person bedes indbetalt inden generalforsamlingen.

Se betalingsopgørelse som er udsendt tidligere.

Jubilarmøde og forårsopvisning for tidligere landbrugs-, mejeriskole- og efterskoleelever er aflyst pga. covid-19.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg i 2021 er:

  • Susanne Steiner
  • Thomas Grønbech
  • Anna Simonsen Jensen
  • Valg af suppleanter

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen på Ladelund Efterskole               

Susanne Steiner
Formand

Klaus Wiinberg Andersen
Forstander

Tilmelding – Deadline 28. maj