hdjav.club

Jagttegn og fiskeri

Linjefag

Jagttegn og fiskeri

Undervisningen vil for det meste af foråret være tilrettelagt sådan, at eleverne er klar til at gå til Naturstyrelsens Jagtprøve i slutningen af maj. Derfor skal man se faget som en forberedelse til det at blive jæger og få jagttegn, og ikke som en mulighed, for at komme på jagt.

Selve jagtprøven består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del skal du på en halv time besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt – mindst 36 af svarene skal være rigtige. I jagtprøvens praktiske del skal du vise, at du kan behandle et skydevåben forsvarligt under færdsel i terræn og ved skudafgivelse. I terrænet vil der være opstillet seks vildtfigurer, og du skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig. Afslutningsvis skal du vise, at du har en korrekt skydeteknik ved at afgive skud til fire lerduer.

Efter at have færdiggjort jagtprøven vil vi bruge tid på at fiske – både i havet og i ferske vande.

14.10.2021

Studietur 10. klasserne

11.10.2021

9. klasserne i Berlin

11.10.2021

Forældredag og efterskolernes dag