Undervisning

9. klasse

På Ladelund Efterskole arbejder lærerne i teams. Det betyder at 9. klasserne er inddelt i stamklasser, men i perioder undervises der på tværs af disse.

En elev i 9. klasse skal have følgende prøveforberedende fag (FP9):

Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Biologi
Geografi
Kristendom
Historie
Samfundsfag
Fysik/kemi
Idræt

Derudover har 9. klasse tre forskellige faguger. NAT-uge (naturfaglig), SAMF-uge (samfundsfaglig) og HUM-uge (humanistisk). I disse uger vil der være et overordnet tema, hvor eleverne er opdelt i grupper og der vil typisk være ture ud af huset.

Klik her for at se ugeskema… Skema 2017

Persondatapolitik Persondatapolitik
Udviklet af Skævt ReklamebureauUdviklet af Skævt Reklamebureau