Undervisning

Undervisning


Ladelund Efterskole er en almendannende skole, som med udgangspunkt i det hele menneske vægter teoretiske, praktiske og kreative aktiviteter ligeværdigt. Vi tilbyder undervisning på 9. og 10. klassetrin.

På Ladelund Efterskole har vi gode faciliteter, der giver mange muligheder for en inspirerende skoledag. Vi har mange moderne, lyse og store klasseværelser og grupperum og vi råder over gode værkstedsfaciliteter, gymnastiksal, hal, friluftsplads, fodboldbane og desuden ridehaller og udendørs ridebaner.

At gå på Ladelund Efterskole er både undervisning og samvær. Du skal lære om livet – og at det er den der arbejder, der lærer.

At lære, at leve – at kunne udvikle sig som menneske, skaffe sig menneskelige kompetence, skaffe sig viden om sig selv, at kunne reflektere over egen situation, at kunne håndtere sine følelser – at være livsduelig.

At lære, at vide – at lære at skaffe sig viden, at lære hvordan man kommer videre, at blive i stand til at finde vej.

At lære, at gøre – at skaffe sig handlingskompetence, at kunne og turde handle, at kunne handle velovervejet og struktureret, at kunne analysere, strukturere, planlægge og kunne reflektere over egne og andres handlinger.

At lære, at leve sammen – at skaffe sig sociale kompetencer, at kunne samarbejde og begå sig blandt andre mennesker, at kunne indordne sig, at kunne lytte og bidrage.

Et skoleår er 42 uger, men den daglige skolegang afbrydes jævnligt af særlige uger og dage, se årsplanen og billedsiden.

 

 

Persondatapolitik Persondatapolitik
Udviklet af Skævt ReklamebureauUdviklet af Skævt Reklamebureau