Om skolen

Økonomi

Et skoleår består af 42 uger. Prisen for en elev i 2017/18 er 2300 kr. pr. uge. Hertil får du støtte fra staten. Statsstøtten er indtægtsbestemt og ligger i skoleåret 2016/17 mellem 569kr. og 1182kr. pr. uge. Skolepengene kommer derfor til at ligge mellem 1043kr. og 1656kr. pr. uge, svarende til 43.806kr. — 69.552kr. for alle 42 uger. Fra skoleåret 2017/18 opkræves der 1500kr. i indmeldelsesgebyr som ikke tilbagebetales. Endvidere opkræves der 1. marts før skolestart et depositum på 4000kr, som tilbagebetales ved skoleårets afslutning fratrukket eventuelle skader, køb og så videre Hvis opholdet afbrydes i utide på enten forældrenes eller skolens initiativ mistes depositummet.

Har du egen hest?

Hvis du ønsker at medbringe egen hest eller pony under opholdet, er prisen for opstaldning af hest pt. 1.850 kr. pr. md. og 1.625 kr. pr. md. på enten snittet halm eller træpiller. Prisen inkludere boksleje, foder, pasning, fodring, hø samt hesteejerkontingent til benyttelse af ridehaller, -baner og luftefolde. Eleven skal selv lukke ud og ind. Hestene passes under opsyn af rideskolens personale (staldmester). Se Ladelund Rideklubs hjemmeside for mere information.  For elever med egen hest/pony, udarbejdes der en kontrakt mellem den enkelte elev og Ladelund Rideklub. Se opstaldningskontrakt her… Opstaldningskontrakt for Efterskoleelever

Persondatapolitik Persondatapolitik
Udviklet af Skævt ReklamebureauUdviklet af Skævt Reklamebureau