Økonomi

Om skolen

Økonomi

Et skoleår består af 42 uger. Prisen for en elev i 2018/19 er 2385 kr. pr. uge.

Hertil får du støtte fra staten. Statsstøtten er indtægtsbestemt efter husstandsindtægt i 2016 og ligger i skoleåret 2018/19 mellem 592 kr. og 1229 kr. pr. uge.

Skolepengene kommer derfor til at ligge mellem 1156 kr. og 1793 kr. pr. uge, svarende til 48.552 kr. – 75.306 kr. for alle 42 uger.

For skoleåret 2018/19 opkræves der 1500kr. i indmeldelsesgebyr som ikke tilbagebetales. Endvidere opkræves der ca. 1. marts før skolestart et depositum på 4000kr, som tilbagebetales ved skoleårets afslutning fratrukket eventuelle skader, køb og så videre Hvis opholdet afbrydes i utide på enten forældrenes eller skolens initiativ mistes depositummet.

Økonomi

Har du egen hest?

Hvis du ønsker at medbringe egen hest eller pony under opholdet, er prisen for opstaldning af hest pt. 1.850 kr. pr. md. og 1.625 kr. pr. md. på enten snittet halm eller træpiller.

Prisen inkludere boksleje, foder, pasning, fodring, hø samt hesteejerkontingent til benyttelse af ridehaller, -baner og luftefolde.

Eleven skal selv lukke ud og ind. Hestene passes under opsyn af rideskolens personale (staldmester).
Se Ladelund Rideklubs hjemmeside for mere information

For elever med egen hest/pony, udarbejdes der en kontrakt mellem den enkelte elev og Ladelund Rideklub.
Se opstaldningskontrakt

17.08.2018

Ny lærer

13.08.2018

Min første dag på Ladelund

09.08.2018

Klart til start